Strona główna Częstochowa 998 Częstochowa

998 Częstochowa

PODZIEL SIĘ
998 Częstochowa

Numer 998 jest to numer alarmowy. Używając tego numeru można się dodzwonić do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego. Lub do Powiatowego PSP. Dyspozytor odbierający zgłoszenie od razu będzie wiedział którą jednostkę powołać do działania. Do tego w razie potrzeby, będzie mógł nawet zadzwonić do umówionej osoby w danej OSP. By zorientować jaki sprzęt jest do dyspozycji.

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zdarzenia zagrażającemu zdrowiu, lub życiu ludzi należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną pod bezpłatnym numerem telefonu 998.

Numer alarmowy 998

Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu. Dyspozytor może oddzwonić, aby dopytać o szczegóły zdarzenia;
 • adres i nazwę obiektu;
 • co się pali, na którym piętrze;czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego;
 • po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać:

 • potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie;
 • dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

Straż pożarna Częstochowa

Straż Pożarna powiatu częstochowskiego stoi na straży społecznego bezpieczeństwa. Grupa wykwalifikowanych osób, przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Ma za zadanie walczyć przede wszystkim z pożarami oraz klęskami żywiołowymi.

Do zadań straży należy przede wszystkim gaszenie pożarów. Oraz prowadzenie akcji ratowniczych w trakcie wystąpienia klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. Jak i wypadki drogowe, katastrofy kolejowe itp. Strażacy mają za zadanie ocenić poziom realnego zagrożenia pożarowego. I stosownie do tego instruować społeczeństwo. Mają również obowiązek poinformować ludzi o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia. Ponadto w kompetencji Straży Pożarnej jest kształcenie kadry ratowniczej i szkolenia społeczności. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.

Na terenie powiatu częstochowskiego znajduje się 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych:

 • JRG nr 1 – Częstochowa, ul. Rejtana 25/35,
 • JRG nr 2 – Częstochowa, ul. Sikorskiego 82/94,
 • JRG nr 3 – Częstochowa, ul. Strażacka 3,
 • JRG nr 4 – Koniecpol, ul. Mickiewicza 40,
 • JRG CS PSP — Częstochowa, ul. Sabinowska 62.