Strona główna Katowice MOPS Katowice

MOPS Katowice

PODZIEL SIĘ
MOPS katowice

MOPS to ośrodek, który pomaga ludziom biednym i wykluczonym. Takie centra są w każdym polskim mieście, tym większym oczywiście, ludzie z mniejszych miast czasem muszą przemierzyć sporo kilometrów, aby dotrzeć do takiego ośrodka, jednak robią to, by uzyskać wsparcie. Wiele osób korzysta z takiej pomocy. MOPS posiada zasiłki dla osób samotnych, ubogich, pogrążonych w problemach. Coraz więcej osób potrzebuje odpowiednich rozwiązań, a MOPS to oferta dla osób, którym nikt inny nie pomoże. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MOPS wypłaca 500 plus na dzieci (od lipca 2019 roku płaci już na pierwsze dziecko), zarządza zasiłkami opiekuńczymi i rodzinnymi, dba o osoby mające problemy z płaceniem czynszu. Wspiera także seniorów oraz samotne matki, które ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ponieważ ich byli partnerzy nie płacą żadnych alimentów. MOPS to dobre wsparcie dla każdego. W końcu nigdy nie wiadomo, czy noga się komuś w życiu nie powinie, czy nie zachoruje, nie straci pracy, nie zamieszka na ulicy. Nie ma takiej gwarancji. MOPS to pomoc państwa dla obywatela, czasami są to niewielkie zasiłki, wynoszące kilkaset złotych, nieraz spore kwoty. Różne są formy wsparcia, o czym nie zawsze ludzie pamiętają – nieraz jest to pomoc pieniężna, czasami rzeczowa. Ludzie wiedzą, że MOPS to wsparcie dla każdego. Centrum pomaga osobom uzależnionym i bezrobotnym, w końcu nigdy nie wiadomo czy zawsze będziemy mieli pracę i poradzimy sobie w codziennym życiu. Ludzie potrzebują wsparcia, jest ono dla nich nadzieją i sposobem na wyjście z problemów. Są osoby pobierające pieniądze latami, ale nieraz rodzina czy osoba samotna potrzebują pomocy chwilowej, przez kilka miesięcy. To też jest rola MOPS-u. 

MOPS kontakt

Do MOPS-u jest następujący kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

E-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Adres skrytki ePUAP: /f7s0tdv03y/skrytka

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Pod tym adresem można porozmawiać, poprosić o poradę oraz pomoc. Każda osoba ma prawo oczekiwać pomocy, a doradcy MOPS mają wielu podopiecznych, którym zapewniają wsparcie. 

Kto może liczyć na pomoc?

Na pomoc mogą liczyć różni ludzie:

  • Samotni;
  • Seniorzy;
  • Rodziny;
  • Wielodzietne rodziny;
  • Osoby bezrobotne;
  • Bezdomni;
  • Osoby uprawnione do pobierania 500+
  • Osoby uzależnione;
  • Ofiary przemocy domowej.

Uprawnionych do pomocy jest wielu, są oni podopiecznymi MOPS, ale należy sobie życzyć, aby nie była to pomoc przez całe życie. Dziedziczona bieda to największy problem, o tym wiemy wszyscy. Niestety, osób niezamożnych jest wiele, a bezradność wyuczona oraz dziedziczona z pokolenia na pokolenie to spory problem społeczny. W każdym społeczeństwie 5 procent osób nie chce pracować i żyje dzięki pomocy społecznej, tak też jest w Polsce. MOPS oprócz pomocy rzeczowej i finansowej oferuje również pomoc prawną, która jest bardzo przydatna – porady prawne sporo kosztują, a w MOPS pracują prawnicy nieodpłatnie, nie pobierając żadnych opłat.