Strona główna Bełchatów Kochanowski Bełchatów

Kochanowski Bełchatów

PODZIEL SIĘ
Kochanowski Bełchatów

Budynek przy ulicy Czaplinieckiej 72, który jest obecnie siedzibą II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego. Patronem szkoły jest Jana Kochanowski. Jest to jedna w niewielu dobrych szkół w Bełchatowie.

Liceum Bełchatów

W liceum obecnie funkcjonują takie profile jak:

 • medialny;
 • społeczno-prawny;
 • medyczny;
 • matematyczno-informatyczny;
 • turystyczno-ekonomiczny;
 • językowy;
 • sportowy z piłką siatkową

Celem tej szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Szkoła również uwzględnia indywidualne zainteresowania, uzdolnienia oraz predyspozycje psychofizyczne. Szkoła daje przykład uczniom jak powinni funkcjonować.

Liceum organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów takie jak:

 • Spotkania kulturalno – wychowawcze;
 • Koła zainteresowań zgodnie z potrzebami – minimum 20 osób uczestniczących;
 • Pomoc koleżeńską, indywidualną lub grupową. Jak i również pomoc wychowawcy. A także innego nauczyciela, pedagoga czy psychologa;
 • Spotkania związane z wyborem zawodu, orientacją zawodową lub dalszego kształcenia się;

Liceum również współpracuje z:

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • Powiatowym Urzędem Pracy;
 • Instytucjami;
 • Fundacjami;
 • Stowarzyszeniami;
 • wyższymi uczelniami;
 • poradniami specjalistycznymi.

Szkoły średnie Bełchatów

Obecnie w Bełchatowie działa 6 szkół ponadgimnazjalnych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego

Profile klasowe:

 • humanistyczna lub humnistyczno-prawna;
 • biologiczno-chemiczna;
 • ekonomiczna;
 • ogólna;
 • matematyczno-programistyczna lub matematyczno-informatyczna;

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego

Profile klasowe opisane powyżej.

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

Liceum ogólnokształcące z wielką tradycją.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Zlokalizowane na ul. Fabryczna 6. Liceum cieszy się bardzo dobrą opinią.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Ludwika Czyżewskiego

Profile klasowe:

 • policyjna;
 • strażacka;
 • wojskowa.

Technik:

 • Technik budownictwa;
 • Technik elektronik i technik elektryk;
 • Technik informatyk i technik mechanik;
 • Technik urządzeń i systemów odnawialnych;
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (ZSZ);
 • Operator obrabiarek skrawających (ZSZ);
 • Elektryk (ZSZ);
 • Mechanik pojazdów samochodowych (ZSZ);
 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (ZSZ)
 • Ślusarz (ZSZ)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Romualda Traugutta

Profile klas technik:

 • Technik ekonomista;
 • Technik logistyk;
 • Technik organizacji reklamy;
 • Technik geodeta;
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych;
 • Technik hotelarstwa;
 • Technik usług fryzjerskich
 • Fryzjer (ZSZ);
 • Kucharz (ZSZ);
 • Sprzedawca (ZSZ).