Strona główna Poradniki Czy trudno jest zostać policjantem?

Czy trudno jest zostać policjantem?

PODZIEL SIĘ
testy do policji

Policjanci z wieloletnim doświadczeniem opisują swój zawód, jako coś niezwykłego. Praca w policji to nie tylko łapanie przestępców to również służba ojczyźnie oraz obywatelom.

Wiele osób marzy o takiej pracy w policji, u innych te marzenia się spełniają. Zawód policjanta z każdym rokiem cieszy się coraz większym zaufaniem obywateli. Policjant to niekoniecznie pan z drogówki czy srogi dzielnicowy. Zróżnicowanie stanowisk w tej pracy jest naprawdę spore. Policjantami są pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z przestępcami oraz technicy, analitycy czy informatycy.

Policjant to przede wszystkim rodzaj służby, który daje możliwość pomocy innym. Zadaniem policjanta jest przede wszystkim zapobieganie i walka z przestępczością oraz ochrona tzw. porządku publicznego. Służba w policji daje również stabilność zatrudnienia i jasne warunki współpracy. Sprawdź co według http://testypolicja.pl powinieneś zrobić, aby zdać.

Jak zostać policjantem?

Rekrutacja do pracy w policji jest wieloetapowa. Za każdą jej część otrzymuje się punkty. Dodatkowe punkty można również uzyskać dzięki wykształceniu czy uprawnieniom i certyfikatom. Potwierdzającym umiejętności przydatne do służby w policji. 

Na samym początku kandydat starający się do pracy w policji musi spełniać kilka regulaminowych wymogów. Służbę w policji może pełnić obywatel polski, który cieszy się nieposzlakowaną opinią i wykazuje patriotyczną postawę. Musi korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać, co najmniej średnie wykształcenie. Warto, aby miał również zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Ponadto powinien posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Spełnienie tych wymogów pozwala zainteresowanemu na rozpoczęcie starań o przyjęcie do służby.

Kolejny krok to złożenie odpowiednich dokumentów w komendach wojewódzkich oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych. Wymagane dokumenty to: podanie wraz z wypełnionym kwestionariuszem dyplomy i świadectwa pracy oraz książeczka wojskowa. Poza złożeniem powyższych dokumentów starający się o przyjęcie do służby musi pomyślnie przejść wieloetapowy proces kwalifikacyjny.

Sprawdzian wiedzy

Wiedza kandydatów jest sprawdzana za pośrednictwem testu składającego się z 40 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Ważne jest również, aby coś wiedzieć z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Test nie jest czynnikiem decydującym o przejściu do następnego etapu – przechodzą do niego wszyscy kandydaci, niezależnie od zdobytej liczby punktów. Niemniej jednak lepszy wynik może zadecydować o wyższym miejscu w rankingu.

Test sprawności fizycznej

Kolejny etap kwalifikacji to właśnie test sprawności fizycznej. Osoba, która stara się o przyjęcie na służbę, musi posiadać zaświadczenie lekarskie.  Zaświadczenie to wskazuje, że może on wykonywać ćwiczenia fizyczne. Powinno zostać wystawione nie później niż 14 dni przed testem. Do tego testu należy również mieć odpowiedni strój i obuwie sportowe.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Nie ma tutaj znaczenia  płeć — zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą zmieścić się w podanym wyżej czasie.

Badania psychologiczne i rozmowa

To najtrudniejszy etap postępowania kwalifikacyjnego na policjanta. Tutaj wpływu na wynik nie ma ani wiedza, ani sprawność fizyczna. Specjalistyczne badania są przeprowadzane w komendach wojewódzkich przez psychologów. Ich celem jest sprawdzenie predyspozycji intelektualnych i emocjonalnych do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych. Sprawdzian psychologiczny przeprowadzany jest znaną w środowisku metodą MultiSelect i składa się z testu komputerowego. Dodatkowo również przeprowadzona jest rozmowa z psychologiem na temat doświadczeń kandydata. Jego postaw oraz predyspozycji do podjęcia pracy w policji. Po rozwiązaniu tego testu czeka nas również spotkanie z psychologiem policyjnym. Ta osoba w jednoznaczny sposób oceni czy nadajemy się do policji.

Rozmowa kwalifikacyjna

Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. 

Komisja lekarska

Jeśli daliśmy radę, jesteśmy skierowani na komisję lekarską, która ocenia nasze zdolności psychiczne i fizyczne.

Ankieta bezpieczeństwa osobowego

Istotnym elementem rekrutacji jest też ankieta bezpieczeństwa osobowego. Na podstawie udzielonych przez kandydata odpowiedzi, komisja weryfikuje czy może on mieć dostęp do poufnych informacji.

Po przejściu wymienionych etapów nie pozostaje nic innego, jak wypatrywać swojego nazwiska na liście. Lista rankingowa prezentuje wyniki poszczególnych kandydatów na poszczególnych etapach. Po zakwalifikowaniu do służby w policji należy odbyć niespełna 6-miesięczną służbę w jednej ze szkół policyjnych. Następnie jest się czasowo oddelegowanym do służby w prewencji policji, co trwa ok. 49 dni. Po jej sukcesywnym odbyciu kandydat zaczyna pracować w wybranej przez siebie jednostce policji.

Z pewnością nie jest łatwo dostać się do policji. Jednak odpowiednie przygotowanie do każdego z etapów kwalifikacji może sprawić, że nam się to uda.