Strona główna Wrocław Paszport Wrocław

Paszport Wrocław

PODZIEL SIĘ
paszport wroclaw

W Unii Europejskiej można podróżować na dowód osobisty. Jednak poza UE trzeba mieć paszport. Wyrobienie paszportu nie jest trudne – robi się zdjęcie według określonych parametrów, wypełnia się wniosek oraz wnosi się odpowiednią opłatę za wydanie dokumentu. Następnie czeka się trzy tygodnie do miesiąca (30 dni to najdłuższy termin), a w wyznaczonym terminie odbiera się paszport. Jest to istotny dokument, bez którego nie da się polecieć do Egiptu, Izraela, Tunezji i wielu innych krajów. Warto wiedzieć, że przy dalekich wyjazdach paszport musi mieć do sześciu miesięcy do zakończenia ważności. Jeśli paszport ma znacznie krótszy termin ważności, to wówczas osoba wyjeżdżająca poza granice Polski może nie uzyskać zgody na wyjazd, a w państwie docelowym na wjazd. 

Gdzie wymienię paszport we Wrocławiu?

Paszport we Wrocławiu wymienia się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, który mieści się przy Placu Powstańców Warszawy 1, blisko centrum miasta. Jest tam wydział zajmujący się tylko takimi sprawami, który działa sprawnie i dba o ich sprawny przebieg. Kolejki są długie, szczególnie przed wakacjami letnimi oraz feriami zimowymi. Ważne, że wniosek o paszport można złożyć w każdym urzędzie wojewódzkim na terenie kraju. Paszporty mają nawet dzieci – musi być zgoda obojga rodziców na wyrobienie tego dokumentu. Konieczne jest także przedstawienie aktu urodzenia dziecka. Opłata za wydanie paszportu wynosi 150 złotych, a opłata ulgowa to 70 złotych. W DUW można załatwiać sprawy paszportowe przez pięć dni w tygodniu, trzeba tam pójść rano i odstać trochę w długiej kolejce, tylko wówczas ma to sens. 

Na co zwracać uwagę?

Zawsze warto sprawdzić czy wniosek jest dobrze wypełniony, czy zdjęcie jest odpowiednie (nie można złożyć zdjęć w okularach lub nieaktualnych fotografii), wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, a nie tydzień przed wyjazdem. Warto mieć ważny dokument tożsamości. Nie ma trybu przyśpieszonego wydania paszportu. 

Urząd dla obcokrajowców Wrocław

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim zajmuje się sprawami dotyczącymi cudzoziemców z całego świata. Można do tego urzędu wybrać się w celu uzyskania pozwoleń, pomocy w sprawach związanych z mieszkaniem w Polsce. Najczęściej obywatele Ukrainy oblegają ten wydział. Oddział legalizacji pobytu i pracy prowadzi postępowania administracyjne związane z wizami Schengen lub krajowymi, przedłuża pobyt w ramach ruchu bezwizowego, udziela lub cofa zezwolenia na pobyt na czas określony, prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. Ponadto wydaje karty pobytu oraz polskie dokumenty tożsamości. Prowadzi rejestry spraw związanych z wizami, zezwoleń na pobyt czasowy, wydawania i wymiany polskich dokumentów tożsamości. Zakres jest bardzo szeroki i ma znaczenie dla każdego. Pomaga także w kwestiach zezwoleń na pracę. Prowadzi także rejestry zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Jest to ważne miejsce dla obcokrajowców oferujące im kompleksową obsługę.