Strona główna Kraków Kraków zabytki

Kraków zabytki

PODZIEL SIĘ
Zabytki Krakowa

Kraków jest jednym z największych i najstarszych miast Polski. W przeszłości pełnił funkcję stolicy państwa i siedziby władców. Co roku to miasto odwiedzają miliony turystów z Polski, ale też chętnie przyjeżdżają tu osoby z zagranicy. Nic dziwnego, w tym miejscu znajdziemy wiele zabytków, muzeów i innych ciekawych miejsc. Obecnie największą atrakcją turystyczną Krakowa jest Wawel, wzgórze, na którym znajduje się dwa kluczowe zabytki: Zamek Królewski oraz Katedra Wawelska.

Najczęściej zwiedzany w Krakowie jest Zamek Królewski, który jest niewątpliwie najsłynniejszym zamkiem występującym w Polsce. Jest to zabytek z epoki renesansu. Natomiast drugim popularnym zabytkiem jest Katedra Wawelska, która jest największą renesansową świątynią w Polsce.

Historia miasta

Najpiękniejsze miasto — Kraków do dziś jest głównym miastem Polski, często określanym, jako kulturalna stolica kraju. Z powstaniem tego miasta wiążą się legendy o Wandzie, która nie chciała Niemca oraz o Smoku Wawelskim. Nazwa miasta Kraków pochodzi według tradycji od imienia Kraka, legendarnego księcia słowińskiego lub może wodza, który założył swój gród na Wawel – skalistym wzgórzu wznoszącym się nad korytem Wisły. Od samego początku, było to miejsce rozwoju handlu, rzemiosła i sztuki.

Pierwsi osadnicy w rejonach współczesnego Krakowa pojawiali się około 200 tys. lat p.n.e. Wynikało to z dogodnego ukształtowania terenu, bliskości rzek i lasów oraz dużej ilości jaskiń, które były idealnym schronieniem. Wszystkie czynniki umożliwiały stworzenie osady, będącej początkiem Krakowa. Pierwsze wzmianki o mieście znaleźć można w dokumentach z roku 966, kiedy to określano ów gród jak miejsce bogate, gdzie rozkwita handel. Od tego czasu jego pozycja systematycznie umacniała się. W historii Polski Kraków odegrał kluczową rolę, przez długi czas pełniąc funkcję stolicy oraz to miasto było wizytówką kwitnącego, europejskiego mocarstwa.

Najważniejsze daty z historii miasta:

 • 1000 rok – założenie biskupstwa związanego z arcybiskupstwem w Gnieźnie. Było to wiadomym znakiem połączenia się Małopolski z resztą ziem polskich pod panowaniem drugiego z historycznych władców Polski, a pierwszego koronowanego, Bolesława Chrobrego;
 • 1038 – 1058 rok – panowanie Kazimierza, zwanego odnowicielem – Kraków staje się stolicą Polski;
 • W 1257 rok – Kraków otrzymuje przywilej lokacyjny z rąk księcia Bolesława Wstydliwego. Natomiast w 1320 rok – w katedrze wawelskiej odbywa się koronacja na króla polski Władysława Łokietka po scaleniu przez niego państwa rozbitego na dzielnice. Natomiast do roku 1734 – Kraków jest miejscem koronacji królów Polski.
 • W 1364 rok – król Kazimierz Wielki powołuje do życia Akademię Krakowską (od XIX w. Uniwersytet Jagielloński). Natomiast w 1473 rok – w Krakowie powstaje pierwszy druk tłoczony w Polsce, a wkrótce potem pierwsza książka drukowana;
 • 1525 rok – wielki mistrz krzyżacki, Albrecht Hohenzoller, dziedziczny książę w Prusach, składa Zygmuntowi I Staremu hołd lenny. Akt ten stanowi jeden z widocznych znaków potęgi państwa Jagiellonów. W 1536 rok zostaje przeprowadzona przebudowa zamku wawelskiego na rezydencję renesansową przez Zygmunta I Starego;
 • W roku 1609 rok król Zygmunt III Waza przenosi na stałe swą rezydencję do Warszawy. Z tą chwilą Kraków przestaje być stolicą Polski. W 1794 rok – Tadeusz Kościuszko obrany przywódca narodowego składa przysięgę na rynku krakowskim. W 1815 roku został podpisany traktat wiedeńskim, dzięki niemu utworzone zostało Wolne Miasto Kraków.
 • 1872 rok – utworzenie Akademii Umiejętności – instytucji, która odegrała wybitną rolę w dalszych latach rozbiorowego podziału kraju, skupiając czołowych polskich uczonych;
 • 1918 rok – po zakończeniu I wojny światowej (1914 – 1918) Polska odzyskuje niepodległość. Dnia 31 października krakowianie rozbrajają stacjonujące w mieście oddziały wojska austriackiego. W 1939 rok wybuch II wojny światowej – 6 września wojska hitlerowskie wkroczyły do miasta;
 • 1945 rok – w dniu 18 stycznia wojska radzieckie II Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Koniewa wyzwoliły Kraków i dzięki manewrowi oskrzydlającemu zmusiły Niemców do wycofania się bez obrony. To miasto z bezcennymi zabytkami i dziełami sztuki został ocalony;
 • 1949 rok – powstaje Huta im. Lenina. W 1964 rok Kraków obchodzi 600 – lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast w 1974 rok Rada Ministrów podjęła specjalną uchwałę w sprawie ochrony zespołów zabytkowych Krakowa.

Aktualnie Kraków stanowi wizytówkę Polski na arenie międzynarodowej. Miasto co roku odwiedzane jest przez wielu turystów ze względu na bogactw atrakcji architektonicznych, historycznych i przyrodniczych. Na terenie Krakowa nie brakuje również imprez kulturalnych i rozrywkowych. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Kraków stał się jednym z miast, w których organizowane są spotkania przedstawicieli wszystkich państw członkowskich.

Zamek na Wawelu

Podczas wizyty na Zamku Królewskim na Wawelu, który ma imponującą powierzchnię aż 7040 m kw, możemy podziwiać wystrój reprezentacyjnych komnat. Na zamku znajduje się 71 sam wystawowych, zatem na zwiedzanie całości warto przeznaczyć kilka godzin. Zamek Królewski oferuje następujące wystawy stałe:

 • Reprezentacyjne Komnaty Królewskie (Sala Senatorka, Poselska i Sala Pod Ptakami)
 • Prywatne apartamenty królewskie (prywatne pokoje królewskie, komnaty świty dworskiej, pomieszczenia dla gości) – zwiedzanie tej wystawy odbywa się tylko z przewodnikiem;

We wnętrzach kryją się dużej wartości artystycznej obrazy i meble. Do szczególnych pamiątek należy Szczerbiec — miecz koronacyjny królów Polski oraz kolekcja arrasów króla Zygmunta Augusta. W zbrojowni wystawione są: miecze, rapiery, szpady, szable, kusze, strzelby, pistolety i zbroje.

Ponadto na Zamku można zwiedzać trasy sezonowe:

 • Smocza Jama;
 • Baszta Sandomierska;
 • Budowle i ogrody Wawelu (zwiedzanie tej trasy plenerowej odbywa się wyłącznie w towarzystwie przewodnika).

Zamkowi na Wawelu towarzyszy katedra — miejsce, w którym koronowani byli królowie polscy. Obecnie miejsce pochówku zarówno królów, jak i też bohaterów i wieszczów narodowych. Przy katedrze znajduje się pokryta złotą kopułą Kaplica Zygmuntowska, na wieży znajduje się olbrzymich rozmiarów dzwon Zygmunt.

Kościół Mariacki

W Krakowie znajdziemy wiele ciekawych zabytków, zwiedzanie Krakowa warto rozpocząć od najważniejszych zabytków sakralnych – Kościół Mariacki. Ta przepiękna gotycka Bazylika Mariacka, czyli kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny znajduje się na Rynku Głównym w Krakowie. Świątynia ta jest jedną z najbardziej znanych w całej Polsce.

Kościół budowano na przełomie XIV i XV w. i do dziś stanowi on przykład zapierającej dech w piersiach architektury romańskiej. Również wnętrze bazyliki zachwyca, zwłaszcza Ołtarz Wielki, który jest dziełem Wita Stwosza. To największy tego typu gotycki ołtarz w Europie. Jest w nim wyrzeźbione ponad 200 figur w lipie. Tło wykonano w modrzewiu, a całą konstrukcję w dębie. Od kilku już lat ten zabytek Krakowa jest w renowacji.

Z wieży kościoła Mariackiego wygrywany jest, co godzinę słynny hejnał mariacki, który w południe transmitowany jest przez Program Pierwszy Polskiego Radia. Początkowo hejnał był grany tylko w południe i w ten sposób wyznaczał punktualnie godzinę 12. Z tym, dlaczego melodia w pewnym momencie się urywa, związana jest legenda o najeździe Tatarów i strzale przerywającym życie strażnika.

Kościół Mariacki (prezbiterium i przednia część nawy bazyliki wraz z kaplicami) jest dostępny dla turystów w dni powszednie w godz. 11.30-18.00, a także w niedziele i święta w godz. 14.00-18.00.