Strona główna Kraków Dominikanie Kraków

Dominikanie Kraków

PODZIEL SIĘ
Dominikanie Kraków

Klasztor dominikański należy do największych i najpiękniejszych zabytków Krakowa. Zajmuje on rozległy teren rozciągający się pomiędzy Plantami a ulicami: Sienną, Stolarską i Dominikańską.

Do Krakowa dominikanie przybyli w 1222 roku. Dzięki zabiegom i staraniom ówczesnego biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. W następnym roku otrzymali od tego samego biskupa krakowskiego kościół parafialny Świętej Trójcy. Przy którym założyli własny klasztor.

Obecnie w klasztorze zamieszkuje ponad 100 braci. Z czego ponad 70 to bracia studiujący teologię. Nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy, Białorusi i Węgier.

Kraków Dominikanie

Kościół pod wezwaniem św. Trójcy, w jaką postaci znamy dziś, zaczął powstawać przed połową XIII w. Mianowicie po częściowym zniszczeniu romańskiego kościoła św. Tomasza, podczas najazdu Tatarów w 1241 roku, rozpoczęto budowę trzeciej, ceglanej świątyni. Była ona bez porównania obszerniejsza w stosunku do poprzednich. A jej wznoszenie zaczęto od budowy prezbiterium, łącząc je od północy z budynkiem klasztornym. Budowa korpusu świątyni przypadła na drugą połowę XIII wieku. Kościół ten przetrwał do dzisiaj, ale jego wnętrze uległo zasadniczej przemianie.

Wnętrze Kościoła św. Trójcy

Kościół św. Trójcy jest trójnawową gotycką świątynią ceglano-kamienną. Wzniesioną w charakterystycznym dla Krakowa systemie filarowo-skarpowym. Z wydłużonym prezbiterium zakończonym prostą ścianą.

Wśród oryginalnych elementów dawnego wnętrza wyróżniają się m.in. kamienna płyta epitafijna księcia krakowskiego Leszka Czarnego. Oraz odlana w brązie płyta nagrobna humanisty Filipa Kallimacha zaprojektowana przez Wita Stwosza.

Spośród kaplic, w większości ocalałych z pożaru, wymieńmy: wczesnobarokową Zbaraskich. Z marmurowym ołtarzem i alabastrowymi nagrobkami. Oraz manierystyczną Myszkowskich (1603-1614), nakrytą kopułą ozdobioną wewnątrz kasetonami, z rzeźbionymi popiersiami członków rodu.

Chlubą kościoła jest późnorenesansowa kaplica św. Jacka, do której prowadzą marmurowe schody. Pośrodku stoi ołtarz, z podtrzymywanym przez anioły sarkofagiem, mieszczącym relikwie. Posąg św. Jacka i stiuki są autorstwa Baltazara Fontany, polichromię stworzył Karol Dankwart, a obrazy namalował Tomasz Dolabella.

Szczególnie godne uwagi są XIV-wieczne gotyckie krużganki, nakryte krzyżowo-żebrowym sklepieniem. Zebrano tam liczne tablice epitafijne. Głównie z XVI i XVII wieku, pochodzące w dużej części z cmentarza przylegającego niegdyś do kościoła. Natomiast klasztorny skarbiec kryje m.in. gotycką alabastrową figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem-tzw. Jackową — z początku XV wieku.

Dominikanie Kraków msze

W zakrystii można zamawiać intencje, w których odprawiamy Msze św. w Bazylice Trójcy Świętej. Oprócz indywidualnych intencji przez cały rok odprawiane są także Msze św. w intencji zmarłych. Poleconych naszej modlitwie na kartkach wypominkowych.

  • Niedziele i święta: 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.30 (oprócz VII i VIII). A także w godzinach 17.00, 19.00, 20.20, 21.30
  • Dni powszednie: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.00, 19.30