Strona główna Gdańsk Urząd Pracy Gdańsk

Urząd Pracy Gdańsk

PODZIEL SIĘ
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Gdańsk jest miastem bardzo przedsiębiorczym, portowym i chętnie odwiedzanym przez wielu turystów. To wszystko sprawia, że sytuacja na rynku pracy w Gdańsku jest bardzo dobra. Obecnie na terenie miasta Gdańsk funkcjonują dwa Urzędy Pracy, jeden powiatowy i jeden wojewódzki (PUP i WUP).

Gdański Urząd Pracy Gdański Urząd Pracy jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy. Urząd Pracy:

 • Zajmuje się rejestrowaniem bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości przyznawanie i wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • Zajmuje się udzielaniem pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników;
 • Realizacja programów przeciwdziałania bezrobociu.
 • Jak i również pomaga ludziom rozpoczynającym swoją karierę zawodową oraz tym, którzy już pracowali i stracili zatrudnienie;
 • Wspiera osoby, które mają problemy z funkcjonowaniem na współczesnym rynku pracy, które straciły wiarę w siebie.
 • Wspiera osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej oraz istniejących już na rynku przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy;
 • Urząd oferuje także wsparcie poprzez następujące Formy Aktywizacji: giełdy pracy, staże, targi pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne i wiele innych. Wszystkie formy aktywizacji dostępne są na stronie internetowej urzędu.

Urząd Pracy Gdańsk – adres

Gdański Urząd Pracy

Adres: ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

Telefon: 58 732-52-00, fax 58 302-04-99

Strona internetowa: http://gup.gdansk.pl

email: kancelaria@gup.gdansk.pl

Urząd Pracy w Gdańsku obsługuje mieszkańców Gdańska, Pruszcza Gdańskiego oraz gmin: Pruszcz Gdański, Kolbudy, Pszczółki, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Przywidz, Trąbki Wielkie, Kolbudy.

Jak wygląda rejestracja w Urzędzie Pracy?

Rejestracja w urzędzie pracy odbywa się tylko osobiście. Jednak osoby, które chciałyby uniknąć uciążliwych kolejek do rejestracji, mogą to zrobić dzięki elektronicznej rezerwacji terminu rejestracji. Niemal wszystkie urzędy pracy w Polsce posiadają takie systemy lub też planują je wdrożyć. Wystarczy więc wejść na stronę internetową swojego urzędu i kliknąć w odpowiedni link lub banner. W kolejnych krokach zostaniemy pokierowani do zaznaczenia odpowiadającego nam terminu wizyty. Jest to sposób szybki, prosty i wygodny, ale ma też pewne minusy. Ze względu na dużą liczbę chętnych do rejestracji osób, może się okazać, że najbliższy wolny termin do rejestracji będzie… za dwa tygodnie. Osoby, którym zależy na czasie mogą nadal rejestrować się tradycyjnie, tzn. udając się osobiście do urzędu, bez wcześniejszej rezerwacji elektronicznej.

Jeśli zgłosimy się osobiście do urzędu z kompletem dokumentów, cały proces rejestracji nie powinien trwać długo. Warto dodać, że od dnia 11.12.2012 r. osoby zgłaszające się do rejestracji nie wypełniają karty rejestracyjnej, jest to duża oszczędność czasu – wszystkie informacje na temat rejestracji są wypełniane elektronicznie przez pracownika urzędu pracy.

Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż rejestrując się w urzędzie będziemy zobowiązani do przedstawienia wszystkich dokumentów potwierdzających nasz dotychczasowy staż pracy.

W przypadku osób, które pracowały na umowę o pracę, na pełny etat, wystarczą wszystkie świadectwa pracy. Jeżeli natomiast ktoś wykonywał pracę w niepełnym wymiarze lub na umowę-zlecenie będzie zobowiązany dodatkowo przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w uszczegółowieniu za każdy miesiąc. W przypadku umów o dzieło, urzędy pracy często wymagają też dodatkowych zaświadczeń od pracodawcy, o okresie wykonywania tej umowy.

Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i ją zawiesiły lub zamknęły powinny pamiętaćo dostarczeniu wydruku z CEIDG oraz stosownym zaświadczeniu z ZUS-u informującym o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i FP z podstawą wymiaru. Bezrobotni, którzy pobierali zasiłek z ZUS-u po ustaniu zatrudnienia, są natomiast zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia z ZUS-u o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru.

Poza dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe, do rejestracji przedstawiamy także inne, istotne dla określenia naszej sytuacji dokumenty. Ich wykazy są dostępne na stronach internetowych poszczególnych PUP-ów, a w razie wątpliwości, można skonsultować telefonicznie swoją sytuację.

Osoby, które pomyślnie przejdą proces rejestracji w urzędzie pracy otrzymują decyzję. Jest ona istotnym z punktu widzenia urzędu dokumentem, gdyż pozwala na identyfikację osoby np. w celu telefonicznego uzyskania pewnych informacji. Ponadto każda osoba, która się zarejestruje, jako bezrobotna, otrzymuje informacje o terminie obowiązkowej wizyty.

Powiatowy Urząd Pracy — godziny otwarcia

Każdego dnia (od godz. 07:45) wydawanych jest 10 numerów kolejkowych do rejestracji osób bezrobotnych, dlatego oferujemy każdemu klientowi nowoczesny system zgłoszenia do rejestracji, przez portal: www.praca.gov.pl.

Urząd pracy jest czynny:

 • Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30;
 • Obsługa Interesantów odbywa się w godzinach 8:00-14:00;
 • Kasa poniedziałek – piątek 12:00 – 13:00;
 • Dyrektor PUP w Gdańsku i jego Zastępcy przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 10:00 – 13:00.